2009/11/22

1041

łódź i malanów pod znakiem mniejszych i większych przyjemności,
kuchennych rozmów, potężnego kaca i wiecznego niedospania.

wyjazd (dzięki filipowi) sponsorowała literka „ś”, jak: świetnie.

2 komentarze: